Kirken åpner for gudstjeneste


Vel møtt til gudstjeneste!. Vi feirer gudstjeneste i tråd med Den norske kirkes smittevernveileder.

I tråd med smittevernveiledern for Den norske kirke kan gudstjenester nå arrangeres med 50 deltagere til stede. Dette gjelder under forutsetninger at personer holder 1 meter avstand, medlemmer i samme husstand unntatt.

For deg som kirkegjenger kan det være trygt å vite at alle kirker i Bærum følger bransjestandarden for Den norske kirke når det gjelder smittevern, en veiledere som er godkjent av Folkehelseinstituttet. Det innebærer blant annet:

  • Kirkerommet organiseres slik at 50 personer får plass med minimum 1 meter avstand, i alle retninger. 
  • Forsterket renhold ivaretas 
  • Ikke kirkekaffe i denne perioden
  • Særkalker ved nattverd
  • Minst mulig bruk av felles utstyr. La salmeboken stå
  • Kirkegjengere oppfordres så vidt mulig å komme til kirken til fots, på sykkel eller med bil for å unngå bruk av offentlig transport

Myndighetene har bestemt at vi må ha oversikt over hvem som er i kirken, slik at vi kan bidra ved eventuell smittesporing (Covid-19-forskriften §13). Vi registrerer derfor fremmøte på registreringslapper. Når du setter deg i kirkebenken blir du bedt å fylle i navn og mobilnummer på en registreringslapp eller baksiden av ett program. Levér registreringslappen på angitt plass på vei ut av kirken. Registreringslappene oppbevares sikkert i 10 dager før de makuleres.

Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer
Du må ikke komme i kirken hvis du:

  • Kan være koronasyk
  • Har symptomer på luftveisinfeksjon
  • Er i karantene

Les mer om smittevern i Den norske kirke her. 

Gudstjenester på TV/radio/nett
Alle kan delta i gudstjeneste, også du som ikke ønsker eller har anledning å komme i kirken i denne tiden. Den norske kirke har et variert tilbud med andakter, barneaktiviteter og musikk på Facebook. Se også TV- og radiogustjenestene på NRK.

Tilbake