Kontakt

 

Menighetspedagog

Ingeborg Aadland

67500500

40442156

Send e-post

Sekretær

Camilla Denneche

67500500

40442176

Send e-post

Kateket

Tor Olav Gauksås

67500500

98267826

Send e-post

Kantor

Larissa Mikkelsen

67500500

40442155

Send e-post

Diakon

Siri Nygaard Nilssen

67500500

98267803

Send e-post

Kirkeforvalter

Eilert Christian Skjelvik Ottesen

67500500

41220850

Send e-post

Kirketjener

Håkon Skotte

67500500

47453997

Send e-post

Kapellan

Ruth Ingeborg Sveinsdotter

90997345

Send e-post

Kommunikasjonsrådgiver

Maja Tengnér

67500500

98267806

Send e-post

Kateket, trosopplæringskoordinator

Maria Teistedal Vikre

67500500

47463091

Send e-post

Sokneprest

Thomas Wagle

67500500

41127894

Send e-post

Fornebulandet MR, fast. Ungdomsleder

Live Leonardsen Wilhelmsen

90285466

Send e-post