Trosopplæring i menigheten


Bakgrunn for menighetens trosopplæring. 

Trosopplæring er et anliggende som hjem og menighet står sammen om. Fra etableringen av den offentlige skolen i Norge på 1700-tallet og fram til siste del av 1900-tallet var skolen en sentral aktør for kirkens undervisning av de døpte, i samvirke med oppdragelse og tradisjonsformidling i hjemmet og kirken. I dag er ikke skolen lenger en aktør for trosopplæring. Trossamfunnene har, sammen med familie og faddere, overtatt ansvaret for opplæringen av sine medlemmer. 

Med utgangspunkt i en nasjonal rammeplan, har menigheten utviklet sin egen lokale trosopplæringsplan. Planen er for aldergruppene 0-18 år, og erstatter timene med kristendomsundervisningen som tidligere ble gitt i skolen. Medlemmer og tilhørende i de ulike aldersgruppene inviteres til trosopplæringstiltak i menigheten. 

Fornebulandet menighet har mange ulike tilbud for barn og unge i løpet av året. En del av aktivitetene skjer på ukentlig basis, for eksempel søndagsskole, Ungdomsklubb, Supertorsdag ol.
I tillegg inviterer vi inn til arrangementer rettet mot bestemte aldergrupper. Eksempler på dette er Babysang, utdeling av Bibel til 4-åringer, overnatting i kirken (Lys Våken), konfirmasjon ol.

Spørsmål?
Kontakt Tor Olav Gauksås (Kateket)
Mob: 98267826
Mail: tg846@kirken.no

Tilbake