Pusterom 🕯🙏


Vel møtt til Pusterom og enkel kveldsbønn i Snarøya kirke tirsdag 30. april 2024 kl. 20.00. Kveldsmat fra kl. 19.00.

Pusterom er en kveldsbønn i Snarøya kirke, som regel siste tirsdag i måneden kl. 20.00-20.45 - ikke i desember, juni og juli - og i mars 2024 er det tirsdag 19. mars pga. påsken. 

Pusteromssamlingen inneholder en kveldsbønnliturgi som bl.a. inneholder stillhet, bønn, lystenning og sang.

Fra og med samlingen i januar vil Pusterom starte med enkel kveldsmat for de som ønsker det kl. 19 i Kirkestua - underetasjen i kirka. Måltidet avsluttes med lesing av kommende søndags prekentekst.

Datoene for Pusterom vårsemesteret 2024 er 30. januar, 27. februar, 19. mars (NB: Nest siste tirsdag i mars), 30. april og 28. mai.

Velkommen!

Kontakt: Arvid Kopperdal

Foto: Jan Erik Solberg Johansen

Tilbake