Kirkerom i flerbrukshus


Kirkens behov, ønsker og potensiale i et nytt flerbrukshus på Fornebu.

Politikerne i Bærum har vedtatt at det skal bygges et "Flerbrukshus med kirkerom" like ved Fornebu S. I den forbindelse har administrasjonen i kommunen bedt kirken om å ha en intern medvirkningsprosess - og levere en rapport på dette, og bestillingen har vært: "Hva kan dere ønske dere?"

Det er denne bestillingen vi har svart på, og derfor er ikke dette en rapport som har veid ulike hensyn opp mot hverandre. Rapporten viser hvordan Fornebulandet menighet selv mener at både et kirkerom og en tydeligere kirkelig tilstedeværelse på Fornebu vil være et gode for hele Fornebu.

Det har vært krevende å lage en slik rapport, for menigheter pleier ikke lage medvirkningsrapporter. Rapporten er forholdsvis omfattende - og forhåpentligvis forholdsvis selvforklarende.

Her er en kort oversikt over hva som tas opp i rapporten

 • Metode og kontekst
  • Metoder
  • Bakgrunn
  • Hva er et kirkerom?
  • Plassering og sentralitet
 • Kirken som samfunnsaktør
  • Kirkebyggets rolle i samfunnet
  • Tradisjonsbærer, ritualer og sorg
  • Beredskap og samfunnsnytte
  • Offentlig møteplass
  • Kirkerommet
 • Lærdom fra andre nye kirkebygg
 • Potensiale på Fornebu
  • Sambruk og fellesskap
  • En trygg aktør i nabolaget
  • Romprogram

Rapporten - trykk her for å lese rapporten

Tilbake