Viktig spørreundersøkelse - avsluttet


Deler av innholdet i teksten er foreldet siden fristen på spørreundersøkelsen har gått ut, men vi lar fortsatt teskten stå slik at det er mulig å lese om saken.

"Fornebu" av Wilhelm Joys Andersen. Lisens: CC BY SA 2.0

Det er vedtatt at det skal bygges et «Flerbrukshus med kirkerom», som skal stå klart i 2028 på tomten like ved Fornebu S. Foreløpige tall kan tyde på at et kirkerom vil oppta rundt 300 av 5000 kvm. 

For at innbyggere på Fornebulandet skal få si sin mening om flerbrukshus og kirkelig tilstedeværelse på Fornebu, er det sendt ut en spørreundersøkelse på Digipost fra Respons Analyse (på oppdrag fra kommunen). Vi håper at alle som ønsker kirkelig tilstedeværelse på Fornebu vil huke av for at det er viktig med kirkerom i sitt nærmiljø. Spørreundersøkelsen stenger snart, og det tar 5 minutter å fylle ut: https://survey.walr.com/v3NGHg?ka=4 

Kirken kommer til å være en viktig del av Fornebulandet, og kirken kommer fortsatt til å følge mange gjennom ulike og viktige livsfaser – i både glede og sorg. Kirken tilbyr møteplasser og opplegg for alle aldre, som kor, barne- og ungdomsgrupper, konfirmantarbeid, babysang, gravferder, sorggrupper, gudstjenester, for å nevne noe. I dag har kirken de fleste aktivitetene i Snarøya kirke, og det kommer til å fortsette, men kirken har reelle plassutfordringer på flere av aktivitetene. Dette gjelder for eksempel “Superonsdag” som er babysang, “middag for alle”, samt sang og lek for barn fra 2-10 år. Et rimelig lavterskeltilbud som bidrar til nettverksbygging blant familiene i nærmiljøet. Et kirkerom i Flerbrukshuset vil kunne løse disse plassutfordringene, og gi et godt tilbud til innbyggerne på Fornebu.  

Et kirkerom vil ikke kuppe flerbrukshuset, og størsteparten av bygget kommer uansett til å romme andre aktiviteter enn kirken sine. Foreløpige tall kan tyde på at et kirkerom vil oppta rundt 300 av 5000 kvm. 

Vi tror at tilgangen til lokaler i nærmiljøet på Fornebu vil være til berikelse av tilbudet til innbyggerne på Fornebu, i samarbeid med de andre aktørene som skal bruke Flerbrukshuset. De aktørene som ønsker å fjerne kirkerommet fra byggeplanene har presisert at kirken er velkommen til å bruke lokaler til sine arrangementer. Samtidig er et kirkerom en del av å være kirke. Det er noe annet å ha babysang i et kirkerom enn i en gymsal. Et kirkerom skal være et rom som kan favne det hellige og hverdagslige, hvor du kan komme innom og tenne et lys og bli tatt litt ut av hverdagen. Gi en himmel over livet.  

Tilbake