Uttalelse fra Bærum tros- og livssynsforum


Etter skytingen i Oslo natt til lørdag 25. juni.

Et samlet Bærum Tros- og Livssynsforum ønsker å uttrykke vår sorg og dypeste sympati til alle ofrene for masseskytingen i Oslo natt til lørdag, og alle som føler seg utrygge eller blir utsatt for hets etter angrepet. Dette er en ugjerning av de sjeldne som ikke er representativ for noe trossamfunn, men ett enkeltmenneskes brutale handling som ikke kan forsvares.

 Mens vi ennå ikke vet gjerningsmannens motiv for skytingen, vet vi at dette har gått dypt inn på mange. Spesielt det skeive miljøet har følt på frykt. Mange av våre muslimske brødre og søstre etter angrepet blitt utsatt for hets og trusler.  Islamsk Råd Norge har også fordømt angrepet, og henstiller om at muslimer generelt ikke ansvarliggjøres for enkeltpersoners handlinger.

 Terror bruker frykt som våpen. Bærum tros- og livssynsforum er etablert som motvekt til radikalisering og ekstremisme. Vi i Bærum tros- og livssynsforum har tro på dialog som et verktøy for å bygge ned frykt, fordommer og rasisme. Å kunne møtes på tvers av tro og livssyn med respekt og likeverd er et privilegium som er mulig på grunn av det norske samfunnets verdier. Verdier som natt til lørdag ble angrepet. Vi akter ikke å la oss stanse eller splitte på grunn av slike angrep. Noe vi har lært hver gang Norge utsettes for slike angrep, er at dette bringer oss nærmere sammen. Vi vil fortsette vårt arbeid med dialog og brobygging, og oppfordrer alle i vårt lokalsamfunn til å møte hverandre med respekt, medmenneskelighet og kjærlighet, og å finne styrken og berikelsen som ligger i vårt mangfold.

Bærum tros- og livssynsforum V/Styret:

Hafeez Ahmed, Al-Noor Islamic Centre

Solveig Wyssenbach, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, nestleder

Stein Eriksen, Human-Etisk Forbund

Sigrid Leinum, Bahá’i-samfunnet i Bærum

Stein Bjarne Westnes, Den norske kirke, styreleder

 

 

Tilbake