Bli med i Fornebulandet Barnegospel


Oppstart vår 2022 er midlertidig utsatt!

 

NB! Oppstart vår 2022 er midlertidig utsatt. Følg med på hjemmeside og Facebook for nærmere informasjon!

Barnegospel er et kor for 1.-4. klassinger – og vi håper at flere vil være med å synge og leke sammen med oss!

Vi øver både kl. 17.00-17.50 og 18.10-19.00, slik at barna kan komme på den øvelsen som passer best!

Vi kommuniserer hovedsakelig gjennom appen Spond, hvor det blir sendt ut invitasjon til hver øvelse. Her er lenke til appen: https://group.spond.com/KQOTP

Her er lenke til Facebook-gruppa hvor det tidvis blir lagt ut informasjon om: https://www.facebook.com/groups/488028004904862

I år er planen at koret skal opptre på menighetens julemesse lørdag 20. nov og gudstjenesten i Snarøya kirke 12. des – hold av datoene!

Koret er registrert under KFUK-KFUM, og ved å være medlemmer får vi også tilgang til frifondsmidler. Det koster 200 kroner i året å være medlem, men det finnes også økonomiske støtteordninger.

Lurer du på noe? Ta kontakt med kateket Tor Olav Gauksås (tg846@kirken.no | 982 67 826) som er ansvarlig for koret.

Tilbake