Sammen som kirke i hele verden


"Sammen som kirke i hele verden" er en aksjon fram til St. Hans som ønsker å styrke menighetenes engasjement for den globale kirke og for misjon. Fornebulandet menighet støtter NMS sitt arbeid i Thailand - for å bidra til å gi barn og unge en bedre start i livet og mulighet til å gå på skole. Slik samarbeider vi med Den evangelisk-lutherske kirke for å vise Guds kjærlighet i ord og handling.

Thailand er et land med store forskjeller på fattig og rik. Veldig mange lever under fattigdomsgrensen. Skolegangen i Thailand er gratis, men mange familier har ikke råd til skrivebøker og skoleuniform. Så drømmen om en fremtid kan være fjern. I samarbeid med Den evangelisk lutherske kirken i Thailand arbeider NMS med disse prosjektene:

Skolestipend - gir barn mulighet til å kjøpe inn skoleutstyr, eller betale for transport eller internat. De får dra på leir og oppleve et kristent felleskap. Skolegang og fellesskap kan gjøre det lettere for barna å få en utdanning og ikke bli ofre for menneskehandel.

Lovsangshjemmet - en barnehage midt i slummen i Bangkok som kirken driver. Her får barna oppleve mestring, omsorg og sosial samhandling. Dette gir barna et bedre grunnlag for fremtiden.

Kirken kjemper for trygghet, håp og framtid for barn i Thailand. For å bidra kan du Vippse ønsket beløp til 16152, og merke innbetalingen med "NMS misjonsprosjekt."

Sommerfestgudstjenesten 16. juni er en av gudstjenestene i perioden for denne aksjonen, og det er offer til NMS sitt arbeid i Thailand denne dagen. Vel møtt til gudstjeneste med påfølgene kirkekaffe og menighetsfest. Misjonsutvalget står for kirkekaffen denne dagen.

Tilbake