Konfirmant 2024 Snarøya kirke


Er du født i 2009? Neste år kan du feire din konfirmasjonsdag i kirken - hjertelig velkommen som konfirmant i Fornebulandet menighet i 2024.

Som konfirmant i kirken får du en unik mulighet til å få nye venner, og sammen gå inn i livets store spørsmål. Konfirmasjonstiden i kirken er for dem som tror, tviler og er nysgjerrige, og målet er at alle som blir konfirmert skal ha lært mer om Gud, hverandre og seg selv – i tillegg til å ha det gøy!

 

Konfirmasjonsgudstjenesten
Dette er en festdag sammen med familie og venner, hvor dere feirer at du har blitt bedt for og velsignet i kirken, og at du er på vei inn i en ny fase av livet.

For å sikre plass til familie og venner har vi satt et tak på 14 konfirmanter per konfirmasjonsgudstjeneste. Den som melder seg på først får velge dato og tidspunkt først.

Konfirmasjon og dåp
Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om du ikke er døpt. Dåpen er derimot en forutsetning for å bli konfirmert, og hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt.

Ulike konfirmasjonsopplegg
I Fornebulandet menighet har vi tre forskjellige konfirmasjonsopplegg: Leirkonfirmant, tilrettelagt konfirmant og mikskonfirmant. Både leir- og mikskonfirmantene deltar på kickoffsamling, undervisningssamlinger i løpet av våren og solidaritetsdager i forbindelse med Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. 

Leirkonfirmant
På konfirmantleir er vi sammen i seks dager i sommerferien. Leiren er full av aktiviteter, underholdning og undervisning hvor vi snakker om spennende temaer i et godt fellesskap. Vi spiller volleyball, bader, blir kjent med nye mennersker og er sammen på en annen og hyggelig måte. Vi anbefaler alle som har mulighet å være leirkonfirmanter. Det er uten å overdrive en opplevelse du vil huske for resten av livet!

Pris:
700 kroner i innmeldingsavgift
4000 kroner for sommerleiren

Tilrettelagt konfirmant
Det skal være mulig for alle, uavhengig av funksjonsevne, å konfirmere seg i vår menighet. Ta kontakt med oss for spørsmål om tilrettelegging. Det er viktig at du tar kontakt med kateketen i din lokale menighet, og melder deg på til konfirmasjonen i den menigheten dere sokner til.

Bærumsmenighetene tilbyr sammen en spesielt tilrettelagt konfirmasjonsgruppe i Eiksmarka kirke. Her møter konfirmantene en ansatt fra sin lokale menighet, som følger konfirmanten gjennom undervisningen. De som er elever ved Haug skole, blir hentet med taxi etter skoletid og kjørt til Eiksmarka kirke. Vi har en felles konfirmasjonsgudstjeneste for denne gruppen, men det er også mulig å følge undervisningen i Eiksmarka og konfirmeres i sin lokale kirke dersom man ønsker det.

Til høsten vil det være et informasjonsmøte om tilrettelagt konfirmasjon. Dato kommer.

Pris:
700 kroner i innmeldingsavgift
700 kroner for opplegget

Mikskonfirmant
Dette opplegget er for konfirmanter som av ulike årsaker ikke er med på leir. Siden leiren inneholder en del undervisning erstatter mikskonfirmantsamlingene undervisningen som foregår på leir. Opplegget er felles for konfirmanter i hele Bærum som ikke skal på leir, og består av fem kveldssamlinger og en helgesamling i løpet av våren.

Pris:
700 kroner i innmeldingsavgift
700 kroner for opplegget

Økonomi
Priser for konfirmasjonstiden skal ikke være en hindring for å delta. Fornebulandet menighet har gode støtteordninger, dersom familieøkonomien er utfordrende. Ta kontakt hvis dette er et behov.

Hva skjer etter at jeg er konfirmert?
Etter konfirmasjonen finnes det mange muligheter til å vokse og få utfordringer som passer deg i kirkens ungdomsarbeid – blant annet lederkurset, som både er nyttig og fint på CV-en. Lederkurset er også en forutsetning for å være leder på konfirmantleir.

Spørsmål?
Ta kontakt med:
Ungdomsprest Tor Olav Gauksås
E-post: tg846@kirken.no | Telefon: 982 67 826

Tilbake