Palmesøndag i Snarøya kirke


Da vi ikke kunne ha noen gudstjeneste idag på palmesøndag har prest Ruth Ingeborg vært i kirken for oss alle.

Hun har både bedt, tent lys, lest om Jesu inntog til Jerusalem og lyst velsignelsen.

Husk at dere fortsatt kan ta kontakt med noen i staben hvis dere ønsker enkeltsamtaler eller nattverd!

Tilbake