Pasjonsandakt 1


Fornebulandet og Høvik menigheter samarbeider om å legge ut en pasjonsandakt hver onsdag kl 18 nå i fastetiden. Her kommer den første.

Dette er den første av seks pasjonsandakter fra Fornebulandet og Høvik menigheter. Vi leser og mediterer over lidelseshistorien fra Lukasevangeliet. Medvirkende: Birgit Wirgenes, Trygve Rø, Thröstur Eiriksson, Ane Holme, Eiríkur Thrastarson, Hanna Thrastardottir. Kvartetten synger "Over Kedron Jesus treder" med tekst fra Kingos pasjonssalmer. Melodien er en norsk folketone harmonisert av Trond H. F. Kverno. Foto av Høvik kirke: Camilla Nilsen. Foto av Snarøya kirke: Jan Erik Solberg Johansen.
 

 

 

 

Tilbake