Menighetens misjonsprosjekt i Thailand (samarbeidsavtale med NMS)


Vårt Misjonsprosjekt - Drømmen om en fremtid.

 

 

Fornebulandet menighet har inngått misjonsavtale med Det Norske Misjonsselskap. I perioden 2020-2023 støtter vi NMS sitt arbeid i Thailand.

NMS deler troen på Jesus, bekjemper urettferdighet og utrydder fattigdom. 

I Thailand er vi med på å gi barn og unge en bedre start i livet og mulighet til å gå på skole. Videre støtter vi et hjem for unge enslige mødre som ikke har noe sted å gjøre av seg. Slik samarbeider vi med Den evangelisk-lutherske kirke for å vise Guds kjærlighet i ord og handling. Kirken er ung, etablert i 1994, som et resultat av arbeidet NMS startet i 1976. Den er en minoritetskirke i et buddhistisk land, har lite penger og er avhengig av støtte. Derfor bidrar vi også gjennom opplæring og kursing for kirkens medarbeidere og medlemmer. 

Thailand - smilets land

Mange av dere kjenner sikkert til Thailand, kanskje dere har vært på ferie her eller sett flotte reisereportasjer fra herfra. Thailand er et flott land og på mange måter et godt land å bo i, men det er mange som sliter, forskjellene mellom fattige og rike er fortsatt store. Det Norske Misjonsselskap (NMS) ønsker sammen med den lokale kirke, ELCT, å gjøre hverdagen litt enklere for noen av de mange fattige i dette landet. 

En liten historie

Etter å ha gått igjennom trange smug så kom vi til et skur der det bodde en enslig dame, hun hadde ingen barn selv, men tok seg av barna til flere av brødrene. 7 tantebarn bodde hos henne delvis eller hele tiden. Hun fortalte oss at hadde det ikke vært for Lovsangshjemmet så hadde nok lille P vært veldig underutviklet/handikappa i dag. Denne lille gutten hadde fra han var 1 måned til han var 7 måneder blitt forlatt av moren hele dagen, moren var narkoman og var ute for å skaffe penger til narkotika. Tilslutt var det noen naboer som reagerte på at barnet gråt så mye og det endte med at denne lille gutten flyttet til tanten sin. Da han kom til henne var han ikke i stand til å gjøre noe, han bare lå der fortalte hun. Gutten begynte på Lovsangshjemmet da han var ca et år, og det første halvåret så grein han stort sett hele tiden, og ville bare sitte på et fang.  På Lovsangshjemmet så har han fått daglig stimulering, sunn mat og masse kjærlighet og har utviklet seg på en god måte. Han bærer fortsatt preg av å ha hatt en vanskelig start på livet. Lille P har vært heldig, han hadde en tante som brydde seg og et Lovsangshjem i nærheten.

Vil du vite mer følg gjerne med på facebooksiden "Drømmen om en fremtid".   

Tilbake